Onedio Benzer WP Teması

Merhaba arkada?lar, Size bugün k?sa dönemde popüler olan Onedio wordpress temas?n? payla?aca??m. Tema tamamen aç?k kaynakt?r. ?stedi?iniz gibi düzenleyebilir, geli?tirebilirsiniz. Genel olarak teman?n çal???r durumu gayet iyi ve kullan??l?d?r. Demo adresinden temay? inceleyebilirsiniz.

 

demo-buton

 

indir-buton

Resim Paylaşım Blogu

Merhaba arkada?lar, WordPress temas? olan Pinclone 1.5 versiyonudur. Foto?raf payla??m sitesi yapacak arkada?lar bu temay? kullanabilir. Kusursuz olarak tasarlanm?? ve dinamik alt yap?ya sahiptir. Temay? demo adresinden inceleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir tema. Mutlu kal?n. 😉

demo-buton

indir-buton

 

 

Engrave Blog Teması

Merhaba arkada?lar, WordPress olarak yaz?lm?? Engrave Lite blog temas?d?r. Görünümü profesyonel dinamik arayüzüne sahiptir. Kurulum dosyas? scriptin içinde yer al?yor. ?ngilizce oldu?u için google çeviriden Türkçele?tirip bakabilirsiniz. Teman?n demosu aktiftir. ?nceleyebilirsiniz.

 

demo-buton

indir-buton

 

AKP Seçim Scripti

Merhaba Arkada?lar, AKP Seçim scriptidir. WordPress temas? olarak haz?rlanm??t?r. Profesyonel olarak haz?rlanm??t?r. Plugins klasöründeki eklentileri tek tek yükledikten sonra etkinle?tirin. Script sorunsuz olarak çal??acakt?r. Aç?k kaynak oldu?u için istedi?iniz gibi de?i?iklik, düzenlemeler yapabilirsiniz.

 

indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

demo-buton

Oz Movie v4 Film Teması

 

Merhaba arkada?lar, OZ Movie Premium Movie Temas?d?r. Bu tema mobil uyumludur ve hiç kasma yapmaz. Kolayl?kla menülerinizi ekleyip silebilirsiniz. Sisteme entegre 6 adet reklam alan? vard?r. Özel kullan?c? alan? vard?r. Sisteme üye olan ki?iler fimlerini favoriye ekleyebilir ve daha sonras?nda izleyebilirler.

demo-buton

indir-buton

 

Ribbon Kişisel Blog Teması

Merhaba arkada?lar, Robbin wordpress temas? piyasada ?ngilizce olarak da??t?lmaktad?r. Bu tema tamamen Türkçeye çevrilmi?tir. Düzenlemeler Ahmet Çaml? taraf?ndan yap?lm??t?r. Güle güle kullan?n arkada?lar.

demo-buton
Demo: Aktif
indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

 

Eprom Müzik Dinleme & Satış Teması

Merhaba arkada?lar, Profesyonel müzik sitesi aç?p üyelerinize hem ?ark? dinleyip hemde satabilece?iniz harika bir tema diyebilirim. Eprom WordPress temas? tamda hayal etti?iniz gibi. Demo adresinden temay? kontrol edebilirsiniz.

 

demo-buton

indir-buton

 

Like Google v1 Teması

Like Google v1 WordPress temas?d?r. Arama motoru yapacak arkada?lar?n i?ine yarayaca??n? dü?ünerek payla?t?m. Güle güle kullan?n. 😉

 

indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

PhotoFly Fotoğraf Galeri Teması

WordPress Foto?raf galeri temas?d?r. ?ndirdi?iniz klasörü wp-content/themes içine at?n?z ve temay? etkinle?tirin. WordPress yönetim panelinden yeni bir sayfa olu?turunuz ve ?ablonu “homepage template” olarak seçip yay?nlay?n?z. WordPress ayarlar/okuma bölümüne  sabit sayfa seçene?ine ana sayfa bölümü için olu?turdu?unuz “homepage template” sayfas?n? ayarlay?n?z.

 

 

demo-buton

indir-buton

Wp Playbook Teması

 

Dinamik portal wordpress temas?d?r. Bu temay? teknoloji ve ki?isel blog olarak kullanabilirsiniz. Tema Özellikleri;

 

HTML 5 ve CSS 3
1-Yönetim Paneli
2-Seo uyumlu alt yap?
3-Özel Widgetler
4-Yaz?da ?lgili Yay?nlar Bölümü
5- S?n?rs?z Renk ve Arka Plan seçene?i
bunlar? ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Demo adresinden temay? inceleyebilirsiniz.

 

indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

demo-buton

WordPress Futbol Teması

Football-Club-v2.0.8-Theme-For-WordPress

 

 

 

Fazla söze gerek yok teman?n videolu anlat?m? sayfada bulunmaktad?r.

 

indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

WordPress Rt-Theme Teması

 

Gayet güzel ??k wordpress temas?d?r. Aç?k kaynakt?r, seo uyumlu bir temad?r. Güle Güle kullan?n.

indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

demo-buton