Pro Wp İnşaat Teması

Merhaba arkada?lar, WordPress olarak haz?rlanm?? Pro ?n?aat temas?yla tekrardan sizlerleyiz. Teman?n içinde ek olarak bir yönetim paneli daha mevcuttur. Bunun anlam? temay? kurduktan sonra daha detayl? bir yönetim sa?lamaktad?r.  Temadaki slider profesyonel görünüm katmaktad?r. Kurumsal firmalara uygun Profesyonel bir wordpress temas?d?r.

Teman?z baz? özelliklerini saymak istiyorum;
1- Geli?mi? menü yöneticisi
2- Bile?en ekleme deste?i
3- Aç?l?r menüler
4- Slider yönetimi
5- Firman?z hakk?nda duyurular
6- Tüm içerik yönetimi
7- Telefon Bölümü
8- Devam eden ve biten projeler k?s?mlar?
9- ve yazamad???m bir çok özellik…

 

 

indir-buton

Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

Yemek Scripti

Merhaba arkada?lar, bugün sizlere Worldpress Yemek scripti payla??yorum. Kategori seçene?i bak?m?ndan zengin  bir scripttir.

indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

demo-buton

Nakliyat Scripti

Merhaba arkada?lar, bugün sizlere Worldpress Nakliyat scripti payla??yorum. Kullan?m? gayet basit i?levsel bir scipttir. Sorunsuz çal??maktad?r.

indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

demo-buton

Şehir Rehberlik WP Teması

Merhaba arkada?lar, Bugün sizlere profesyonel ?ehir Rehberlik WordPress temas?n? payla??yoruz. Bu tema ?ngilizcedir. Tabi aç?k kaynak oldu?u için kolayl?kla menüleri Türkçele?tirme i?lemi yapabilirsiniz. Piyasada bu scriptin fiyat? 75 $ dir ScriptCin farkl? ile ücretsiz indirip full sürüm olarak kullanabilirsiniz. Temay? demodan kontrol edebilirsiniz.

demo-buton

 

indir-buton

Cosmetico E Ticaret Teması

Merhaba arkada?lar, Bugün sizlere wordpress olarak haz?rlanm?? profesyonel e ticaret temas?n? payla??yorum. Tema gerçekten profesyonel olarak haz?rlanm??t?r. Demo adresi aktif kontrol edebilirsiniz. Gördü?ünüzde ne kadar iyi kaliteye sahip oldu?unu fark edeceksiniz. Di?er temalarla görü?mek üzere.

demo-buton

 

indir-buton

 

Onedio Benzer WP Teması

Merhaba arkada?lar, Size bugün k?sa dönemde popüler olan Onedio wordpress temas?n? payla?aca??m. Tema tamamen aç?k kaynakt?r. ?stedi?iniz gibi düzenleyebilir, geli?tirebilirsiniz. Genel olarak teman?n çal???r durumu gayet iyi ve kullan??l?d?r. Demo adresinden temay? inceleyebilirsiniz.

 

demo-buton

 

indir-buton

Resim Paylaşım Blogu

Merhaba arkada?lar, WordPress temas? olan Pinclone 1.5 versiyonudur. Foto?raf payla??m sitesi yapacak arkada?lar bu temay? kullanabilir. Kusursuz olarak tasarlanm?? ve dinamik alt yap?ya sahiptir. Temay? demo adresinden inceleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir tema. Mutlu kal?n. 😉

demo-buton

indir-buton

 

 

Engrave Blog Teması

Merhaba arkada?lar, WordPress olarak yaz?lm?? Engrave Lite blog temas?d?r. Görünümü profesyonel dinamik arayüzüne sahiptir. Kurulum dosyas? scriptin içinde yer al?yor. ?ngilizce oldu?u için google çeviriden Türkçele?tirip bakabilirsiniz. Teman?n demosu aktiftir. ?nceleyebilirsiniz.

 

demo-buton

indir-buton

 

Teknoloji Blog Teması

Merhaba arkada?lar, WordPress Teknoloji Temas? ile kar?? kar??yas?n?z. Geli?mi? arayüzüne sahip bu temay? ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Teman?n demo sürümünü sayfaya ekledim. Bu temayla teknoloji haberleri, oyun tan?t?m videolar?, bilim gibi bir çok konu açarak takipcilerinizin ilgisini çekebilirsiniz. Google seo alt yap?s? yok sa?lamd?r. K?sa sürede google üst sayfalar?nda yer alabilirsiniz.

Teman?n baz? özellikleri;

Anasayfa kategorisi ve özel ileti?im sayfas?

Özel olarak haz?rlanm?? 404 Hata sayfas?

Animasyonlu geçi?ler

Css3 alt yap?s?

Önceci, Sonraki sayfa geçi? kolayl???

Aç?l?r menü

Popiler yorum görümtülemesi

Ve Daha fazlas? …

 

demo-buton

indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

 

AKP Seçim Scripti

Merhaba Arkada?lar, AKP Seçim scriptidir. WordPress temas? olarak haz?rlanm??t?r. Profesyonel olarak haz?rlanm??t?r. Plugins klasöründeki eklentileri tek tek yükledikten sonra etkinle?tirin. Script sorunsuz olarak çal??acakt?r. Aç?k kaynak oldu?u için istedi?iniz gibi de?i?iklik, düzenlemeler yapabilirsiniz.

 

indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

demo-buton

Oz Movie v4 Film Teması

 

Merhaba arkada?lar, OZ Movie Premium Movie Temas?d?r. Bu tema mobil uyumludur ve hiç kasma yapmaz. Kolayl?kla menülerinizi ekleyip silebilirsiniz. Sisteme entegre 6 adet reklam alan? vard?r. Özel kullan?c? alan? vard?r. Sisteme üye olan ki?iler fimlerini favoriye ekleyebilir ve daha sonras?nda izleyebilirler.

demo-buton

indir-buton

 

Ribbon Kişisel Blog Teması

Merhaba arkada?lar, Robbin wordpress temas? piyasada ?ngilizce olarak da??t?lmaktad?r. Bu tema tamamen Türkçeye çevrilmi?tir. Düzenlemeler Ahmet Çaml? taraf?ndan yap?lm??t?r. Güle güle kullan?n arkada?lar.

demo-buton
Demo: Aktif
indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

 

Bloggie Teması

Merhaba arkada?lar, Bloggie WordPress temas? ile blog sitenizi kolay bir ?ekilde kurabileceksiniz. WordPress kurulumu bilmeyenler arkada?lar TIKLAs?n. Sade ve ??k tema diyebilirim. Aç?k kaynakt?r. Türkçele?tirmek kolayd?r.

indir-buton
Rar ?ifresi: www.scriptcin.com

demo-buton

Eprom Müzik Dinleme & Satış Teması

Merhaba arkada?lar, Profesyonel müzik sitesi aç?p üyelerinize hem ?ark? dinleyip hemde satabilece?iniz harika bir tema diyebilirim. Eprom WordPress temas? tamda hayal etti?iniz gibi. Demo adresinden temay? kontrol edebilirsiniz.

 

demo-buton

indir-buton