İnşaat scripti Versiyon 109

Profesyonel, Yönetim panelli, Google seo dostu, Full açık kaynak in?aat v1.0.9 Scripti sizlerle.  Scriptin fiyat? 150 TL’dir. K?sa süreli?ine tan?t?m için scriptcin ailesine 59,90TL sat??a sunulmu?tur.

 


Yönetim panelini görmek isteyenler Whatsapp yazs?n.

Whatsapp: 0505 015 23 92

Sabit ?leti?im: 0850 304 50 92

?n?aat v1.0.9 scriptinin ücreti 10 K???TE Sadece 59,90 TL dir.

TÜRK?YE ?? BANKASI
Al?c?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622
TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22
ENPARA – F?NANSBANK
Al?c?: Turgay Karab?y?k
Hesap No: 58 1133 74
TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74
  • Banka hesaplar?ndan birine ödeme yapt?ktan sonrascriptcin@yandex.com mail adresine ödeme yapan ki?i Ad?-Soayad? Kurumsal ?n?aat v1.0.9 ödemesi yap?lm?st?r diye mail at?n?z. Banka hesaplar?m?z incelenir ve script size mail’e cevap olarak yandex.disk linki gönderilir.

Fotoğrafçılık Scripti İndir

Genel Özellikler

– Mobil Uyumlu ( tüm cihazlara uyumlu )
– Google SEO ( google ilk s?ralara k?sa sürede ç?kabilirsiniz.
– S?n?rs?z sayfa ekleme ve silme
– Biyografi Sayfas? (Hakk?mzda )
– Portfolye Sayfas? ( Yap?lan çal??malar tek tek ekleme )
– Foto?raf Galeri
– Video Galeri ( Dilerseniz kendi videolar?n?z? kendi hosting bar?nd?rabilirsiniz.
– Mezuniyet Sayfas?
– Hizmetler Sayfas?
– Paketler Sayfas?
– Blog ve Haber Ekleme Alan?
– ?leti?im Formu (SMTP özelli?i mevcuttur. Tüm iletiler belirledi?iniz mail adresine gelecektir.)
– Slider Alan?
– Facebook, Twitter, ?nstagram, Google Plus, Youtube ?konlar?

*Script Aç?k kaynak kodludur. Script üzerinde istedi?iniz düzenlemeri ve geli?tirmeleri kolayl?kla yapabilirsiniz.
Kurulum yapt?rmak isteyen mü?terilerimize ÜCRETS?Z teslim yap?yoruz !
Foto?rafç?l?k v1.0.1 üzerinde küçük düzenlemerde ÜCRETS?Z yard?mc? oluyoruz.

Yönetim panelini görmek isteyenler Whatsapp yazs?n.

KRED? KARTI ?LE ÖDEME YAPAB?L?RS?N?Z. DETAYLI B?LG ?Ç?N B?Z? ARAYI:0850 304 50 92

Kurumsal v10 scriptinin ücreti 10 K???TE Sadece 99,90 TL dir.

TÜRK?YE ?? BANKASI
Al?c?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622
TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22
ENPARA – F?NANSBANK
Al?c?: Turgay Karab?y?k
Hesap No: 58 1133 74
TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74
  • Banka hesaplar?ndan birine ödeme yapt?ktan sonrascriptcin@yandex.com mail adresine ödeme yapan ki?i Ad?-Soayad? Kurumsal firma v10 ödemesi yap?lm?st?r diye mail at?n?z. Banka hesaplar?m?z incelenir. Ve script size mail’e cevap olarak yandex.disk linki gönderilir.

Kurumsal Firma v10 Scripti

Merhaba arkada?lar, Bugün sizlere yepyeni PHP dilinde kodlanm?? mükemmel bir script tan?taca??m. Öncelikle script mobil uyumlu ve google seo alt yap?s? 100 üzerinden 100 almaktad?r. Yani sitenizi kuruyorsunuz daha sonra yönetim panelinden hangi anahtar kelimelerde ç?kmak istiyorsan?z blog yaz?lar?n? yaz?yorsunuz.

Ve Firma v10 scripti aç?k kaynakt?r. Script üzerinden istedi?iniz de?i?ikli?i yapabilirsiniz isterseniz de geli?tirebilirsiniz.

Firma v10 scripti 220 TL yerine siz de?erli scriptcin ailesine 99,90 TL ye sat??a sunulmu?tur.

 

 

KRED? KARTI ?LE ÖDEME YAPAB?L?RS?N?Z. DETAYLI B?LG ?Ç?N B?Z? ARAYI:0850 304 50 92

Kurumsal v10 scriptinin ücreti Sadece 99,90 TL dir.

TÜRK?YE ?? BANKASI
Al?c?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622
TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22
ENPARA – F?NANSBANK
Al?c?: Turgay Karab?y?k
Hesap No: 58 1133 74
TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74
  • Banka hesaplar?ndan birine ödeme yapt?ktan sonra scriptcin@yandex.com mail adresine ödeme yapan ki?i Ad?-Soayad? Kurumsal firma v10 ödemesi yap?lm?st?r diye mail at?n?z. Banka hesaplar?m?z incelenir. Ve script size mail’e cevap olarak yandex.disk linki gönderilir. 

?leti?im: 0850 304 50 92
Whatsapp Destek: 0505 015 23 92

YÖNET?M PANEL?N?N DEMOSUNU GÖRMEK ?STEYEN ARKADASLAR WHATSAPP ?LE B?ZLERE ULASAB?L?R.

 

*Kredi Kart? ?le Ödeme Yapmak ?çin 0850 304 50 92 Bizimle ?leti?ime Geçiniz.

Kurumsal v9 Scripti Yeni Nesil Mobil Uyumlu

Merhaba arkada?lar, Bugün sizlere Kurumsal firma v9 scriptini tan?taca??m. Scriptin PHP dilinde yaz?lm??t?r ve yönetim paneli mevcuttur. Tüm düzenlemeleri, ekleme ç?kartmalar? yönetim panelinden düzenleyebiliyorsunuz. Google seo dostudur. Mobil uyumlu son derece profesyonel bir scripttir.

 

*Kurulum klasörü scriptin içerisinde yer al?yor. Kurulum yapamayan arkada?lara kurulum teslimde edebiliyoruz.

?leti?im: 0850 304 50 91
Whatsapp: 0505 015 23 92
Mail: scriptcin@yandex.com

Belirtilen banka hesaplar?ndan birine ödeme yaparak mail adresimize ödeme bildirimi ve hangi scripti alaca??n?z? belirtmeniz yeterli olacakt?r. Script size WeTrasnfer.com arac?l?g? ile mail adresinize .rar olarak gönderilecektir.

 

KRED? KARTI ?LE ÖDEME YAPAB?L?RS?N?Z. DETAYLI B?LG ?Ç?N B?Z? ARAYI:0850 304 50 92

Kurumsal v9 scriptinin ücreti Sadece 89 TL dir.

TÜRK?YE ?? BANKASI
Al?c?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622
TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22
ENPARA – F?NANSBANK
Al?c?: Turgay Karab?y?k
Hesap No: 58 1133 74
TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74

 

YÖNET?M PANEL?N?N DEMOSUNU GÖRMEK ?STEYEN ARKADASLAR WHATSAPP ?LE B?ZLERE ULASAB?L?R.

*Kredi Kart? ?le Ödeme Yapmak ?çin 0850 304 50 92 Bizimle ?leti?ime Geçiniz.

PHP Klinik Scripti v3

Merhaba arkada?lar, Bugün sizlere Klinik v3 scriptini tan?taca??m. Scriptin PHP dilinde yaz?lm??t?r ve yönetim paneli mevcuttur. Tüm düzenlemeleri, ekleme ç?kartmalar? yönetim panelinden düzenleyebiliyorsunuz. Google seo dostudur. Mobil uyumlu son derece profesyonel bir scripttir.

Klinik v3 scriptinde online randevu sistemi mevcuttur. Site üzerinden yap?lan randevuler ve ileti?im formlar? SMTP ile mail adresinize gelmektedir.

*Kurulum klasörü scriptin içerisinde yer al?yor. Kurulum yapamayan arkada?lara kurulum teslimde edebiliyoruz.

?leti?im: 0850 304 50 91
Mail: scriptcin@yandex.com

Belirtilen banka hesaplar?ndan birine ödeme yaparak mail adresimize ödeme bildirimi ve hangi scripti alaca??n?z? belirtmeniz yeterli olacakt?r. Script size WeTrasnfer.com arac?l?g? ile mail adresinize .rar olarak gönderilecektir.

 

KRED? KARTI ?LE ÖDEME YAPAB?L?RS?N?Z. DETAYLI B?LG ?Ç?N B?Z? ARAYI:0850 304 50 92

 

TÜRK?YE ?? BANKASI
Al?c?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622
TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22
ENPARA – F?NANSBANK
Al?c?: Turgay Karab?y?k
Hesap No: 58 1133 74
TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74

 

*Kredi Kart? ?le Ödeme Yapmak ?çin 0850 304 50 92 Bizimle ?leti?ime Geçiniz.

Nakliyatçı v3 Scripti

demo-incele.png (250×62)

Merhabalar, Nakliyat v3 Script piyasada aray?p da bulamayaca??n?z ilk ve tek scripttir. Profesyonel bir ?ekilde tasarlanm??, %100 google SEO alt yap?s?, Tüm sayfalara hakimiyet ve aç?k kaynak bir yaz?l?d?r. Nakliyat v3 Scripti tüm firmalara uyarlanabilir. Mobil ve tüm cihazlara uyumludur. 
 
Etkileyici, ?lgi Çekici ve Kreatif Görsel Tasar?m

Tüm Nakliyat firmalar?na uyumlu, ilgi çekici ve ak?lda kal?c?,  kreatif tasar?m.

Full Responsive! (Mobil Uyumlu)
Mobil cihaz ve tabletlerle uyumlu responsive tasar?m.
 
Taleb Formu
Taleb formu sayesinde mü?terilerinizin sizle h?zl?ca ileti?ime geçmesini sa?layabilirsiniz.
Google SEO Sayfalar?
Yönetim panelinden ekledi?iniz tüm sayfalar google robotlar? taraf?ndan günlük okunur. Ve ilk s?ralara gelmenizi sa?lar.
Geli?mi? Footer

Web sitenizin en alt k?sm? olan footer k?sm?n?n arka plan?n?, admin paneli üzerinden rahatl?kla de?i?tirebilirsiniz. Ayr?ca footer linklerini isted?iniz ?ekilde de?i?tirebilirsiniz.

Sidebar Yönetimi

Var olan 4 adet slideri istedi?iniz gibi düzenleyebilir ve pasif duruma getirebilirsiniz.

Tüm Sabit Metinler Yönetim Panelinde!

Herhangi bir yaz?l?m ve kod bilgisine gerek duymadan, site üzerinde bulunan tüm metinsel bilgileri admin paneliniz üzerinden rahatl?kla de?i?tirebilir ve kendinize göre revize edebilirsiniz.

 

 

Referanslar

Firma, kurum ya da kurulu?unuzun referanslar?n? admin panelinden kolayl?kla ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz..

Tam Güvenlik + Tam Koruma

Yaz?l?m?m?z tüm bilinen güvenlik aç?klar?na kar?? gerekli kontrol ve testlerden ba?ar? ile geçmi? olup, ayr?ca spam botlara kar?? gerekli donam?ma sahiptir.

Di?er Özellikler;

  • Yönetim panelinden logo yükleyebilirsiniz.
  • Yönetim panelinden favicon yükleyebilirsiniz.
  • ?leti?im bilgilerini yönetim panelinden düzenleyebilirsiniz.
  • Sosyal medya butonlar? için ba?lant?lar ekleyebilirsiniz.
  • Google Analytics, Zopim kodunuzu yönetim panelinden ekleyebilirsiniz.
  • ?leti?im sayfas?nda, ula??m krokinizi Google Maps olarak gösterebilirsiniz.

 

Script Fiyat?: 150 TL dir.

KRED? KARTI ?LE ÖDEME YAPAB?L?RS?N?Z. DETAYLI B?LG ?Ç?N B?Z? ARAYI: 0850 304 50 92

Mail: scriptcin@yandex.com

Telefon: 0850 304 50 92

TÜRK?YE ?? BANKASI
Al?c?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622
TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22
ENPARA – F?NANSBANK
Al?c?: Turgay Karab?y?k
Hesap No: 58 1133 74
TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74

Hosting Gereksinimleri;
– Sunucunuzda Güncel Ioncube kurulu olmal?d?r.
– En dü?ük Php 5.4 gereklidir.

Gelinlik & Moda Scripti

Merhaba arkada?lar, Bugün sizlere Gelinlik & Moda v1 scriptini tan?taca??m. Scriptin PHP dilinde yaz?lm??t?r ve yönetim paneli mevcuttur. Tüm düzenlemeleri, ekleme ç?kartmalar? yönetim panelinden düzenleyebiliyorsunuz. Google seo dostudur. Mobil uyumlu son derece profesyonel bir scripttir.

Foto?rafc?l?k v1 scripti 299 TL yerine k?sa süreli indirimli fiyat? olarak 100TL ye sat??a sunulmu?tur.

*Kurulum klasörü scriptin içerisinde yer al?yor. Kurulum yapamayan arkada?lara kurulum teslimde edebiliyoruz.

?leti?im: 0850 304 50 91
Mail: scriptcin@yandex.com

Belirtilen banka hesaplar?ndan birine ödeme yaparak mail adresimize ödeme bildirimi ve hangi scripti alaca??n?z? belirtmeniz yeterli olacakt?r. Script size WeTrasnfer.com arac?l?g? ile mail adresinize .rar olarak gönderilecektir.

 

KRED? KARTI ?LE ÖDEME YAPAB?L?RS?N?Z. DETAYLI B?LG ?Ç?N B?Z? ARAYI: 0850 304 50 92

 

TÜRK?YE ?? BANKASI
Al?c?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622
TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22
ENPARA – F?NANSBANK
Al?c?: Turgay Karab?y?k
Hesap No: 58 1133 74
TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74

 

*Kredi Kart? ?le Ödeme Yapmak ?çin 0850 304 50 92 Bizimle ?leti?ime Geçiniz.

PHP Fotoğrafcılık v1 Scripti

merhaba arkada?lar, Bugün sizlere Foto?rafç?l?k v1 scriptini tan?taca??m. Scriptin PHP dilinde yaz?lm??t?r ve yönetim paneli mevcuttur. Tüm düzenlemeleri, ekleme ç?kartmalar? yönetim panelinden düzenleyebiliyorsunuz. Google seo dostudur. Mobil uyumlu son derece profesyonel bir scripttir.

Foto?rafc?l?k v1 scripti 299 TL yerine k?sa süreli indirimli fiyat? olarak 100TL ye sat??a sunulmu?tur.

*Kurulum klasörü scriptin içerisinde yer al?yor. Kurulum yapamayan arkada?lara kurulum teslimde edebiliyoruz.

?leti?im: 0850 304 50 91
Mail: scriptcin@yandex.com

Belirtilen banka hesaplar?ndan birine ödeme yaparak mail adresimize ödeme bildirimi ve hangi scripti alaca??n?z? belirtmeniz yeterli olacakt?r. Script size WeTrasnfer.com arac?l?g? ile mail adresinize .rar olarak gönderilecektir.

 

KRED? KARTI ?LE ÖDEME YAPAB?L?RS?N?Z. DETAYLI B?LG ?Ç?N B?Z? ARAYI: 0850 304 50 92

 

TÜRK?YE ?? BANKASI
Al?c?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622
TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22
ENPARA – F?NANSBANK
Al?c?: Turgay Karab?y?k
Hesap No: 58 1133 74
TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74
*Kredi Kart? ?le Ödeme Yapmak ?çin 0850 304 50 92 Bizimle ?leti?ime Geçiniz.

Veteriner v1 Panelli Scripti

merhaba arkada?lar, Bugün sizlere Veteriner v1 Scriptini tan?taca??m. Veteriner v1 Scripti yönetim panellidir ve google seo alt yap?s?na %100 uyumludur. Veteriner v1 script mobil uyumlu bir ?ekilde tasarlanm??t?r. PHP dilinde s?f?rdan yaz?lm?? bir yaz?l?md?r.

Veteriner v1 scriptini 299 TL SADECE ?LK 5 Mü?terimize 149 TL ye sat??a sunulacakt?r. Yönetim panelinden tüm içeri?e hakim olabilirsiniz. Ekleme ç?kartmalar? kod bilginiz olmadan yapabileceksiniz.

demo-buton

Demo adresini inceleyebilirsiniz.

 

 

Detayl? bilgi için: 0850 304 50 92
Mail: scriptcin@yandex.com
adreslerinden 7/24 Ula?abilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Veteriner v1 Scriptini sat?n almak için öncelikle belirtilen 3 bankadan birine ödemenizi gerçekle?tiriniz.

Daha sonra 0850 304 50 92 veya scriptcin@yandex.com dan ödemenizi bildirin. Script mail adresinize (.rar) olarak gönderilecektir.

*Kredi kart? ile ödeme yapmak için scriptcin@yandex.com mail adresine telefon numaran?z? ve kredi kart? ile ödeme yapmak istedi?inizi belirtiniz. Öde.AL i?yerim platformu ile GSM numaran?za ödeme linki gönderilecektir. öde.al linki üzerinden de kredi kart? ile ödeme yapabileceksiniz.

 

 

 

 

 

 

 

isbank.jpg (200×59) yapikredi.png (200×59) enpara.png (200×59)
Hesap Ad?: Turgay Karab?y?k Hesap Ad?: I??l Akdede Hesap Ad?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622 Hesap No: 0047 1038 14 Hesap No: 58 1133 74
?ban:  TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22 ?ban:  TR 36 0006 7010 0000 0047 1038 14 ?ban:  TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74

Web Tasarımcı v4 Scripti

merhaba arkada?lar, SiteSiparis.com olarak yeni ç?kan web ajans scriptini tan?t?m amac? ile 299TL yerine 149TL ye sat??a sunuyoruz. Mobil uyumlu ve Google seo alt yap?s? %100 dur. Tüm sayfalara yönetim panelinden hakimiyet sa?layabilirsiniz. Scriptimiz aç?k kaynak oldu?undan yeni eklemeler ve düzenlemelerde yapabilirsiniz.

Yönetim panelini görmek isteyen arkada?lar 0850 304 50 92 bize ula?arak panel bilgileri verilecektir.
DEMO ADRES?:
demo-buton

 

Detayl? bilgi için: 0850 304 50 92
Mail: scriptcin@yandex.com
adreslerinden 7/24 Ula?abilirsiniz.

 

*Web Ajans v4 Scriptini sat?n almak için öncelikle belirtilen 3 bankadan birine ödemenizi gerçekle?tiriniz. Daha sonra 0850 304 50 92 veya scriptcin@yandex.com dan ödemenizi bildirin. Script mail adresinize .rar olarak gönderilecektir.

*Kredi kart? ile ödeme yapmak için scriptcin@yandex.com mail adresine telefon numaran?z? ve kredi kart? ile ödeme yapmak istedi?inizi belirtiniz. Öde.AL i?yerim platformu ile GSM numaran?za ödeme linki gönderilecektir. öde.al linki üzerinden de kredi kart? ile ödeme yapabileceksiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isbank.jpg (200×59) yapikredi.png (200×59) enpara.png (200×59)
Hesap Ad?: Turgay Karab?y?k Hesap Ad?: I??l Akdede Hesap Ad?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622 Hesap No: 0047 1038 14 Hesap No: 58 1133 74
?ban:  TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22 ?ban:  TR 36 0006 7010 0000 0047 1038 14 ?ban:  TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74

PHP E-Ticaret Scripti Panelli

Merhaba arkada?lar, Bugün size s?f?rdan yaz?lm?? Panelli E-Ticaret Sistemine tan?taca??m. Scriptimiz aç?k kaynakt?r. Ve s?f?rdan yaz?lm?? e ticaret sistemidir. Sanalpos mödülleri eklidir. Script sadece domain üzerine lisanslan?r di?er tüm dosyalar? aç?k kaynak oldu?undan geli?tirebilirsiniz.

 

panelli-e-ticaret-site-panel

demo-buton
E Ticaret Panelli Scriptiniz özelliklerini anlatmam gerekirse;
*Sipari? Yönetimi
*Sayfa Yönetimi
*S.S.S Yönetimi
*Bilgi sayfalar?
*Reklam Yönetimi
*Etiketler SEO için
*Blog Yönetimi
*Ürün Yönetimi
*Marka Yönetimi
*Slider Yönetimi
*Blog Yönetimi
*Ürün içi secenek ekleme
*Ticket Sistemi
*E-Bülten
*Mesajlar Yönetimi
*Ödeme Yönetimi EFT veya Sanalpos

Site içi yönetim sekmesinden anahtar kelimeleri, Logo yönetimini, Tema rengini, Telefon numaralar?n? ve Sözle?me politikalar?n? düzenleyebilirsiniz.

Scriptimizin Fiyat? ilk 10 Ki?iye 100 TL dir. 10 Ki?iye sat?? tamamland?ktan sonra 200 TL ye fiyat güncellenecektir.

Detayl? bilgi için: 0850 304 50 92
Mail: scriptcin@yandex.com
adreslerinden 7/24 Ula?abilirsiniz.

 

*Panelli E-Ticaret Scriptini sat?n almak için öncelikle belirtilen 3 bankadan birine ödemenizi gerçekle?tiriniz. Daha sonra 0850 304 50 92 veya scriptcin@yandex.com dan ödemenizi bildirin. Script mail adresinize .rar olarak gönderilecektir. 

 

Banka Hesaplar?m?z

isbank.jpg (200×59) yapikredi.png (200×59) enpara.png (200×59)
Hesap Ad?: Turgay Karab?y?k Hesap Ad?: I??l Akdede Hesap Ad?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622 Hesap No: 0047 1038 14 Hesap No: 58 1133 74
?ban:  TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22 ?ban:  TR 36 0006 7010 0000 0047 1038 14 ?ban:  TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74

Emlak v1 Scripti 2017 Yeni

Merhaba arkada?lar, Bugün sizlere Mobil Uyumlu Emlak v1 – 2017 scriptini tan?taca??m. Emlak Scripti tamamen mobil uyumludur. Yönetim panelini ve Sitenizi mobilden kusursuz görüntüleye bileceksiniz. Emlak v1 scriptinde DANI?MAN paneli de mevcuttur. Dan??man olarak atad???n?z ki?iler sizin yerinize emlek ekleyebilir ve sat?? yapabilirler.

 

Emlak v1 – 2017 Scriptinin Demosu
demo-buton

 

Yönetim Panel ekran?:
panel-bilgleri-emlak-v1

 

 

Emlak v1 – 2017 Scriptinin fiyat? sadece 140 TL dir.

?leti?im Bilgileri:

Mail; scriptcin@yandex.com

info@tukawebtasarim.com

Telefon: 0850 304 50 92

* Banka Hesaplar?m?zdan birine 140 TL ödeme yapt?ktan sonra belirtti?imiz mail adresine ödeme bildirimi yap?n?z. Ödemeniz hemen incelenir ve mail adresinize .rar olarak scriptiniz gönderilir. 

 

 

Banka Hesaplar?m?z

isbank.jpg (200×59) yapikredi.png (200×59) enpara.png (200×59)
Hesap Ad?: Turgay Karab?y?k Hesap Ad?: I??l Akdede Hesap Ad?: Turgay Karab?y?k
?ube Kodu: 1461
Hesap No: 3622 Hesap No: 0047 1038 14 Hesap No: 58 1133 74
?ban:  TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22 ?ban:  TR 36 0006 7010 0000 0047 1038 14 ?ban:  TR 77 0011 1000 0000 0058 1133 74

Mobil Uyumlu Profesyonel E-Ticaret Scripti

Merhaba arkada?lar, Bugün sizlere Profesyonelce haz?rlanm?? E-Ticaret sitesi tan?taca??m. Kar??n?zda TUKA Yaz?l?m’?n üstünde çal??t??? Versiyon 1 E-Ticaret Paketi sat??? sunuldu. Mobil ve tüm cihazlara uyumlu, Google seo puan? yüz üzerinden 100 alm??t?r. Sistem aç?k kaynak, tüm ödeme metotlar? mevcuttur.

Di?er e ticaret sistemlerinden yan? s?ra Versiyon 1 E ticaret sisteminde geli?mi? yönetim paneli mevcuttur. Sitenin tüm renklerini tüm detaylar?n? tek panel üzerinden de?i?tire bilirsiniz. Art?k kod bilgisine gerek kalmad?. E Ticaret siteniz üzerindeki de?i?ikleri art?k kolayl?kla yapabileceksiniz.

?imdi gelelim E Ticaret Versiyon 1 f?yat?na. www.tukayazilim.com resmi web sayfas?ndaki fiyat? 299 TL (Domain, Hosting) hediye.

Tabi kide scriptcin ailesini dü?ündük ve elimizden gelen en iyi indirimi sa?lad?k vee 299 TL den

149 TL

indirimli fiyat? ile sat?n alabileceksiniz. Hatta Domain ve hosting hediye 😀

Yap?lmas? gerekenler;
1. www.tukayazilim.com Kay?t olmak
2. E-Ticaret Versiyon 1 sepete eklemek
3. ?ndirim kuponu k?sm?na scriptcin1 yazarak fiyat? 149 TL dü?ecektir.

Direk sat?n alma i?lemini yapt?ktan sonra 1 saatte e ticaret siteniz kurulum teslim ediliyor.

Sat?n Al

Detayl? Bilgi için: 0850 304 50 92

 

Tüm bankalara sanalpos özelli?ini kullanabilirsiniz. 

sanalpos-600x180

E Ticaret Versiyon 1 Demosunu ?nceleme ?çin T?klay?n;
demo-buton

Genel Görünüm

mobil-uyumlu-e-ticaret-versiyon-1-tasarimi

 

E-Ticaret ?çi Blog Sayfas? ( Google SEO %100 )

e-ticaret-versiyon-1-tasarimi-3

 

Mü?teri Giri? / Kay?t Ol Sayfas?

e-ticaret-versiyon-1-tasarimi-4

Emlak v2 Scripti

Merhaba arkada?lar, Php dilinde yaz?lm?? profesyonel Emlakçi v2 scripti TUKA Web Tasar?m’da sat??a sunulmu?tur.  Geli?mi? yönetim paneli ile kiral?k, sat?l?k ev, ofis gibi bir çok kategoriyi ekleyip kald?rabilirsiniz.

Demo Adresinden Scripti ?nceleyebilirsiniz. 

demo-buton

?ndirim Kupon Kodunuz ( emlakstcin )

Emlak v2 scriptinin piyasa de?eri 170 TL dir.  Scriptcin’e özel fiyat? 100 TL olarak belirlenmi?tir. Emlakçi v2 scriptine sahip olmak için yapman?z gerekenler.

1-) TUKAwebtasarim.com  Kay?t olunuz.

2-) Emlak – Gayrimenkul Kategorisinden ürünü sepete ekleyin.

3-) ?ndirim kuponu ( emlakstcin ) girin. (Fiyat 170 TL den 100 TL dü?ecektir.)

4-) Ödemenizi ister havale, ister Kredi kart? (paypal) ile yap?n?z.

5-) Ödeme tamamland?ktan sonra script mail adresinize ve Tukawebtasarim ‘dosyalar?m’ sekmesinden indirebilirsiniz.

—————————————–

tuka-web-tasarim

?leti?im Bilgileri:

Mail; scriptcin@yandex.com

info@tukawebtasarim.com

Telefon: 0850 304 50 92

Yönetim Panel SS ekran?:
emlak-v2-scripti-mor-yonetim

Kurumsal Firma V6 Scripti

Merhaba arkada?lar, Kurumsal Firma v6 scripti k?sa süreli?ine  250 TL  den 85 TL sat??a sunulmu?tur. Php olarak kodlanm??, Google SEO alt yap?s? 100 üzerinden 100 almaktad?r. Geli?mi? yönetim paneli ile tüm de?i?ikleri yapman?z son derece kolayd?r. Scripti aç?k kaynakt?r. ?stedi?iniz domainde kullanabilirsiniz.

demo-buton
DEMO ?NCELEYEB?L?RS?N?Z.

YÖNET?M PANEL SS;

firma-paketi-v9-scripti-yonetim-500x500
Ödemenizi PayPal üzerinden yapabilirsiniz. Ödemenizi yapt?ktan sonra PayPal mail adresinize script otomatik olarak gönderilecektir.

Havale veya EFT Yapmak için:
Hesap Sahibi; Turgay Karab?y?k
?? Bankas? / iBAN No: TR 03 0006 4000 0011 4610 0036 22

 

?leti?im için: 0850 304 50 92
Mail: scriptcin@yandex.com